sales@zhelf.com

+86-512-53525905

Danh mục sản phẩm

Liên hệ:Lee Daniel
Điện thoại:86-512-53525905
Di động:8613382114523
Địa chỉ email:Sales@zhelf.com
Địa chỉ:Khu công nghiệp Songnan

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Kệ quần áo Jan 17, 2017Giá đỡ quần áo được thành lập trên cơ sở các tủ quần áo, tiền đặt cọc sử dụng chủ yếu cho quần áo, nó sẽ hỏi cho quần áo Hiển thị là không cao. Như là sự phát triển ngành công nghiệp thời trang, có một yêu cầu cao hơn để hiển thị quần áo, do đó, sẽ có sau này quần áo, kệ, nó chú ý nhiều hơn để hiển thị quần áo năng, khơi dậy mong muốn mua của người tiêu dùng.